Ponuka bakalárskych, magisterských
a doktorandských prác na PF UPJŠ

Ak chcete pracovať na svojej bakalárskej alebo magisterskej práci na našom pracovisku, môžete si vybrať s uvedených tém na tejto stránke, prípadne sa kontaktujte s nami a môžeme "ušiť" tému pre vás podľa toho, čo vás najviac baví (napríklad elektronika, programovanie, práca v laboratóriu a podobne).

Pre záujemcov o doktorandské štúdium je vhodné sa skontaktovať osobne alebo emailom, potom nás môžete navštíviť a spoznať naše pracovisko.

Kontakty na nás nájdete na tejto stránke.

Magisterské práce:

 • vedúci: doc. Ing. Martin Orendáč, CSc., konzultant: RNDr. Marcela Kajňaková, PhD.
  Spinový ľad – magnetický analóg zamrznutej vody?

 • vedúci: RNDr. Erik Čižmár, PhD.
  Metódy získavania a merania veľmi nízkych teplôt

 • vedúci: RNDr. Alžbeta Orenáčová, DrSc., konzultant: Doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.
  Magneto-štrukturálne korelácie v magnetických systémoch s nekonvenčnými výmennými cestami - obsadené - Róbert Tarasenko

 • vedúci: RNDr. Alžbeta Orenáčová, DrSc., konzultant: RNDr. Erik Čižmár, PhD.
  Transport tepla v magnetických kvantových systémoch - obsadené - Bc. Vladimír Tkáč

Bakalárske práce:

 • vedúci: doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.
  Štúdium magnetokalorického javu v exotických materiáloch - už obsadené