Technika

  ÚEF SAV
NT: 4He Kryostaty
Veľmi NT: 3He refrigerátory
Veľmi NT: 3He-4He Minifridge
Veľmi NT: Suchý 3He-4He zmiešavací refrigerátor
Ultra NT: Jadrový demagnetizačný refrigerátor
Skvapalňovač hélia

PF UPJŠ
NT: 4He Kryostat
Veľmi NT: 3He-4He Minifridge

ÚEF SAV a PF UPJŠ
NT: 4He Kryostat s UHV STM
NT: 4He Kryostat s SHPM
Veľmi NT: 3He-4He zmiešavací refrigerátor
PPMS a MPMS
Laboratórium pre prípravu a charakterizáciu nanoštruktúr

NT = Nízke teploty