Seminars of the Centre of Low Temperature Physics


Place: Hall prof. J. Daniel-Szabó (Park Angelinum 9, SA1A1/P1), PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice.
Time: 13:30
21.2.2019
Mgr. I. Khmara
Institute of Experimental Physics of the Slovak Academy of Sciences in Košice
Magnetické nanočastice pre magnetickú rezonanciu a hypertermiu
7.3.2019
RNDr. J. Kačmarčik, PhD.
Institute of Experimental Physics of the Slovak Academy of Sciences in Košice
Neobvyklá interakcia medzi supravodivosťou a poľovo indukovaným usporiadaním náboja v YBa2Cu3Oy
21.3.2019
Prof. RNDr. J. Černák, DrSc.
Institute of Chemistry, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Nové magnetoaktívne koordinačné zlúčeniny na báze 3d- a 4f-prvkov
4.4.2019
RNDr. P. Skyba, DrSc.
Institute of Experimental Physics of the Slovak Academy of Sciences in Košice
European Microkelvin Platform
18.4.2019
RNDr. M. Orendáč
Institute of Physics, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Institute of Experimental Physics of the Slovak Academy of Sciences in Košice
Rotačný magnetokalorický jav vo frustrovanom kovovom systéme TmB4

Bc. L. Fečová
Institute of Physics, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Pohyb doménovej steny v tenkom cylindrickom drôte
2.5.2019
RNDr. Y. Katuna
Institute of Physics, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Mg-based biodegradable metallic glasses

Mgr. M.Lisnichuk
Institute of Physics, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
New amorphous materials for magnetocaloric applications