Seminars of the Centre of Low Temperature Physics


Place: room No. P1, Park Angelinum 9, Košice
Time: 13:30
23.2.2017
RNDr. Kornel Richter, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
DYNAMIKA DOMÉNOVEJ STENY A SKYRMIÓNOV V TENKÝCH MAGNETICKÝCH VRSTVÁCH
9.3.2017
RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
FÁZOVÉ PRECHODY VO FRUSTROVANÝCH ISINGOVSKÝCH SYSTÉMOCH
23.3.2017
RNDr. Dmytro Lotnyk
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NANOSTRUCTURES FOR DIFFERENT APPLICATIONS
6.4.2017
RNDr. Zuzana Medvecká
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
LOCAL MAGNETOMETRY ON CUxTISE2
20.4.2017
RNDr. Jakub Miňo
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
FUNKČNÉ MAGNETICKÉ MATERIÁLY PRIPRAVENÉ RÝCHLYM CHLADENÍM
4.5.2017
RNDr. Veronika Hašková
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
PRECHOD SUPRAVODIČ-IZOLANT V TENKÝCH FILMOCH MoC
11.6.2017
RNDr. František Vavrek
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
SPINOVÁ A KVÁZIČASTICOVÁ DYNAMIKA V SUPRATEKUTOM 3HE-B V LIMITE T -› 0