RNDr. Peter Skyba, CSc.

Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV
Oddelenie fyziky nízkych teplôt
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Park Angelinum 9
041 54 Košice


email: skyba@saske.sk

Zameranie: Jadrový demagnetizačný refrigerátor , Suchý zmiešavací refrigerátor

Projektová/Publikačná činnosť