RNDr. Gabriel Pristaš, PhD

Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV
Oddelenie fyziky nízkych teplôt
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Park Angelinum 9
041 54 Košice


email: gabriel.pristas@saske.sk

Zameranie:
Transportné merania pri vysokých tlakoch v 4He kryostate, Transportné merania pri vysokých tlakoch v 3He-4He minirefrigerátore

Projektová/Publikačná činnosť