RNDr. Zuzana Pribulová, PhD

Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV
Oddelenie fyziky nízkych teplôt
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Park Angelinum 9
041 54 Košice


email: pribulov@saske.sk

Zameranie:
ac-kalorimetria v 4He kryostate, ac-kalorimetria v 3He kryostate, Mikrokontaktová spektroskopia


Projektová/Publikačná činnos