Ing. Vladimír Pavlík

Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV
Oddelenie fyziky nízkych teplôt
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Park Angelinum 9
041 54 Košice


email: pavlik@saske.sk

Zameranie: vedúci skvapalňovača hélia

Projektová/Publikačná činnosť