Miroslav Marcin

Oddelenie fyziky ní­zkych teplôt ÚEF SAV
Oddelenie fyziky ní­zkych teplôt
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Park Angelinum 9
041 54 Košice


email: marcinm@saske.sk