Ing. Emil Gažo

Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV
Oddelenie fyziky nízkych teplôt
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Park Angelinum 9
041 54 Košice


email: gazoe@saske.sk

Zameranie: Jadrový demagnetizačný refrigerátor , Suchý zmiešavací refrigerátorTransportné merania pri vysokých tlakoch v 4He kryostate, Transportné merania pri vysokých tlakoch v 3He-4He minirefrigerátore


Projektová/Publikačná činnosť