Ponuka bakalárskych, magisterských
a doktorandských prác na Oddelení fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV

Ak chcete pracovať na svojej bakalárskej alebo magisterskej práci na našom pracovisku, môžete si vybrať s uvedených tém na tejto stránke, prípadne sa kontaktujte s nami a môžeme "ušiť" tému pre vás podľa toho, čo vás najviac baví (napríklad elektronika, programovanie, práca v laboratóriu a podobne).

Pre záujemcov o doktorandské štúdium je vhodné sa skontaktovať osobne alebo emailom, potom nás môžete navštíviť a spoznať naše pracovisko.

Kontakty na nás nájdete na tejto stránke.

 • Školiteľ: RNDr. Peter Skyba, CSc. - ÚEF SAV Košice
  Bose-Einsteinova kondenzácia magnónov v supratekutých fázach hélia-3

 • Školiteľ: Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. - ÚEF SAV Košice
  Konzultant: RNDr. Slavomír Gabáni, PhD. - ÚEF SAV Košice
  Štúdium magnetického usporiadania v boridoch vzácnych zemín

 • Školiteľ: Doc. RNDr. Peter Samuely, DrSc. - ÚEF SAV Košice
  Mikrokontaktová spektroskopia vysokoteplotných supravodičov

 • Školiteľ: Doc. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. - ÚEF SAV Košice
  Základný stav v silno korelovaných elektrónových systémoch

 • Školiteľ: RNDr. Pavol Szabó, CSc. - ÚEF SAV Košice
  Tunelová spektroskopia nových typov supravodičov

 • Školiteľ: RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD. - ÚEF SAV Košice
  ac-kalorimetria exotických supravodičov

 • Školiteľ: RNDr. Slavomír Gabáni, PhD. - ÚEF SAV Košice
  Konzultant: Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. - ÚEF SAV Košice
  Silne korelované systémy v extrémnych podmienkach