RNDr. Marcel Človečko, PhD

Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV
Oddelenie fyziky nízkych teplôt
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Park Angelinum 9
041 54 Košice


email: clovecko@saske.sk

  • zoznam publikácií
  • zoznam citácií
  • účasť na domácich a zahraničných projektoch
  • vystúpenia na odborných podujatiach a konferenciách
  • absolvované študijné pobyty
  • ocenenia