Pracovní­ci CFNT z Ústavu experimentálnej fyziky SAV

  Vedeckí­ pracovní­ci
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. Osobná webstránka
doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. Osobná webstránka
RNDr. Peter Skyba, DrSc. Osobná webstránka
RNDr. Pavol Szabó, CSc. Osobná webstránka
doc. RNDr. Slavomí­r Gabáni, PhD Osobná webstránka
RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD Osobná webstránka
RNDr. Zuzana Vargaeštoková (Pribulová), PhD Osobná webstránka
RNDr. Gabriel Pristáš, PhD Osobná webstránka
RNDr. Marcel Človečko, PhD. Osobná webstránka
RNDr. Zuzana Medvecká Osobná webstránka
RNDr. František Vavrek Osobná webstránka
RNDr. Veronika Hašková Osobná webstránka

Elektro- a kryoinžinieri
Ing. Vladimí­r Pavlí­k Osobná webstránka
Ing. Emil Gažo Osobná webstránka
Ing. Marcela Medeová Osobná webstránka

Doktorandi
RNDr. Matúš Orendáč Osobná webstránka
Mgr. Miroslav Marcin Osobná webstránka
Ing. Michal Kopčí­k Osobná webstránka
Mgr. Ondrej Šofranko Osobná webstránka

Technici
Andrej Burik

Študenti
  Viliam Vaňo