Young researchers award of SAS
- Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV