Opening Ceremony od new helium liquifier-
- Slávnostné spustenie nového skvapalňovača hélia


Dňa 15. júna 2006 o 11:30 hod. sa za účasti predsedu SAV prof. Lubyho, rektora UPJŠ prof. Babčáka, riaditeľa ÚEF SAV doc. Kopčanského, dekana PF UPJŠ doc. Sováka a zástupcov MŠ SR uskutočnilo slávnostné otvorenie a spustenie nového skvapalňovača hélia, ktorý bol zakúpený spolu so zariadeniami PPMS a MPMS z príspevku Vlády SR na dobudovanie infraštruktúry Centra fyziky veľmi nízkych teplôt ÚEF SAV a PF UPJŠ v celkovej výške 50 mil. Sk. Zároveň Prírodovedecká fakulta UPJŠ prispela z rozvojových projektov MŠ SR na úpravu priestorov pre nový skvapalňovač a laboratóriá v celkovej výške 4 mil. Sk.

Rektor UPJŠ zároveň vyhlásil od 1.júla 2006 zriadenie Centra fyziky veľmi nízkych teplôt ako Centra excelentnosti UPJŠ s participáciou pracovísk SAV.