Deň otvorených dverí
na Oddelení fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV

   Deň otvorených dverí organizujeme už tradične počas Týždňa vedy na Slovensku v novembri. Počas tejto akcie navštívi naše pracovisko fyziky nízkych teplôt každoročne niekoľko stoviek študentov. Vo viacerých laboratóriách pre nich máme pripravené rôzne sady jednoduchých demonštračných experimentov, viaceré názorné animácie a videá, ktoré im umožnia nahliadnuť do sveta nízkoteplotnej fyziky.
   Hravou formou sa tu môžu zoznámiť s prostriedkami nevyhnutnými na dosahovanie nízkych teplôt – s "kryokvapalinami", ako je kvapalný dusík, hélium, či kyslík, uvidia dôsledky znižovania teploty na živé organizmy (rastliny) i neživú hmotu (balóny naplnené vzduchom, alebo plynným héliom, pružná gumená hadica – ochladené dusíkom). Oboznámia sa s vákuovou technikou nevyhnutnou na tepelnú izoláciu kryokvapalín a s vlastnosťami vákua (šírenie sa zvuku, balón naplnený vzduchom umiestnený vo vákuu...).
   Okrem toho sa dozvedia ako vplýva znižovanie teploty na vlastnosti látok, a o nových javoch, ktoré sa objavujú iba pri veľmi nízkych teplotách (napríklad supravodivosť). Pomocou jednoduchého, ale efektného demonštračného experimentu sú svedkami supravodivej magnetickej levitácie.
   Počas návštev jednotlivých laboratórií im stručne predstavíme aj konkrétne metodiky výskumu pri nízkych teplotách, ako je napríklad nízkoteplotný rastrovací tunelový mikroskop, a výnimočné aparatúry na dosahovanie nízkych a ultra nízkych teplôt, ako je napríklad jadrový demagnetizačný refrigerátor – zariadenie schopné dosahovať najnižšie teploty v strednej Európe. Na tejto stránke si môžete prezrieť videozáznam z tohtoročného Dňa otvorených dverí, fotogalériu i kratučký článok z Quark-u, v ktorom opísali žiaci Tatranskej alternatívnej školy svoje dojmy z návštevy nášho oddelenia.Noc výskumníkov