Hostia a užívatelia laboratória CFNT, ÚEF SAV Košice