Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt v Košiciach

vytvorené v spolupráci Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach a Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV
Kliknite tu a navštívte ÚEF SAV
Nízkoteplotné laboratóriá Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ
Kliknite tu a navštívte PF UPJŠ